Här uppdateras vid möjlighet de platser vi besöker den närmaste tiden.                                            Följ oss gärna på sociala medier där vi uppdaterar mer aktivt kring var vi kommer befinna oss.

25-28 Januari - Hindersmässan i Örebro